logo orły nieruchomości

Ostatnia tak duża działka Inwestycyjna w Inowrocławiu

3499996 zł

Opis nieruchomości

Ostatnia tak duża działka Inwestycyjna w Inowrocławiu.

Działka o powierzchni 2,14ha, teren płaski w bardzo dobrej lokalizacji.

Nieruchomość jest uzbrojona we wszystkie media;

-prąd

-woda

-gaz

-kanalizacja

Na działce znajdują się dwa budynki które można wykorzystać jako magazyny, obiekty wspomagające itp.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania jest to teren oznaczony jako „tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji rzemieślniczych”.

Przeznaczenie terenu:

a) tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji rzemieślniczych,

b) dopuszcza się realizację uzupełniającej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej stanowiącej maksymalnie 40% całkowitej powierzchni zabudowy;

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) minimalna intensywność zabudowy – 0,

b) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 40%,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 25%,

e) maksymalna wysokość zabudowy – 10 m,

f) geometria dachów

– dachy o nachyleniu połaci dachowych od 25° do 45°, – w przypadku nadbudowy i rozbudowy dopuszcza się realizację dachów o nachyleniu połaci dachowych w nawiązaniu do geometrii dachów istniejących,

g) minimalna szerokość elewacji frontowej zabudowy – nie ustala się.

Zapraszamy na prezentację do zapoznania się z pozostałymi atutami nieruchomości.

Parametry ogłoszenia

Rynek: Pierwotny

Typ transakcji: Sprzedaż

Powierzchnia: 21458 m²

Galeria

Lokalizacja

Agent prowadzący

Dane kontaktowe